Udslusning og efterværn

På Opholdsstedet Karise Ungdomshus er det muligt at fortsætte i trygge og velkendte pædagogiske rammer efter man er fyldt 18 år. Vi tilbyder udslusningsforløb samt efterværnsordninger, der tilrettelægges individuelt for den enkelte unge. Dette foregår i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder anbringende myndighed, den unge selv, samt eventuelle pårørende, såfremt den unge ønsker dette.

Forud for forløbet samles det faglige og familiære netværk til et planlægningsmøde, hvor den praktiske, pædagogiske og økonomiske ramme fastlægges for den første del af udslusningsperioden. Samtidig udarbejdes en grovskitse for de længerevarende planer. Disse evalueres, tilpasses og justeres på statusmøderne, der typisk afholdes hver 3. måned i forbindelse med udslusning.

Karise Ungdomshus har stor erfaring med både udslusning og efterværn. Vi bruger ofte vores egne lejligheder på Dalbyvej i Karise til udslusning. Her er der mulighed for at holde kontakten til opholdsstedet og sine gamle bofæller. Det sikrer både nærhed og tryghed for eleverne. Det er også muligt at overgå til en selvstændig boform i ens egen hjemkommune, hvor Karise Ungdomshus tilbyder kontaktpersonsordninger efter aftale, såfremt dette vurderes at være relevant for den unge.

Karise Ungdomshus tilbyder også efterværn, botræning og tilsyn med unge, der ikke har et forudgående anbringelsesforløb på Karise Ungdomshus.