Visitation

Hvordan forløber en visitation til Karise Ungdomshus oftest? Hvad gør og forventer vi i forbindelse med en visitation? Få et overblik her.

  1. Sagsakter og skolepapir fremsendes til Karise Ungdomshus og PPR i Faxe Kommune, inden visitation kan indledes.
  2. Som en del af afklaringen vedr. anbringelsen afholdes et møde med relevante personer, der har et administrativt og personligt kendskab til eleven. Her besluttes det, om alle fortsat mener det er en god ide, at gå videre med visitations proceduren. Fra Karise Ungdomshus deltager normalt forstander eller stedfortræder, afdelingsleder, lærer samt kommende kontaktperson.
  3. Forældrene inviteres til forbesøg. Eleven kan, hvis situationen taler herfor, også deltage. Så slås forbesøg og indflytningssamtale sammen.
  4. Formålet med indflytningssamtalen er, at den potentielle elev og forældre får et godt og solidt billede af Karise Ungdomshus og skolen. Samtidig skal vi foretage den sidste og endelige vurdering af eleven, i forhold til den eksisterende elevgruppe. I forbindelse med visitationsarbejdet, inddrages Faxe Kommunes PPR i forhold til skoleplaceringen.
  5. Eleven giver besked om han/hun ønsker indskrivning. Det er en forudsætning for indskrivning, at eleven selv ønsker dette.
  6. Der aftales en indskrivningsdag. Kontrakt fremsendes straks til anbringende myndighed. Kontrakten skal være Karise Ungdomshus i hænde i underskrevet stand inden indskrivningsdagen.