Kvalitet og service

Karise Ungdomshus lægger vi stor vægt på at kommuner, sagsbehandlere, børn, unge, elever og forældre oplever en god kvalitet og service.

Når I samarbejder med os, kan I forvente følgende:

Et tilbud der står til rådighed for de anbragte børn og unge 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året. Vi tager udgangspunkt i elevernes behov og har ingen "lukkedage".

Et generelt højt informationsniveau hvor I altid vil blive orienteret og opdateret via enten telefon eller email.

Et fagligt kompetent og engageret personale.

Mulighed for totale løsninger, hvor vi med udgangspunkt i behovene hos den enkelte elev laver det bedst mulige pædagogiske tilbud, hvor de aftalte økonomiske rammer holder.

En institution, der pædagogisk arbejder målrettet med elevernes problematikker, og som skaber positive resultater.