Sagsbehandler

Karise Ungdomshus er et mindre opholdssted, der er beliggende i byen Karise på Sydsjælland. Vi har eksisteret siden 1993 og er godkendt til at modtage unge i alderen 15-18 år med mulighed for efterværn jf. §76, samt anbringelse efter §107 til det 23 år. På Karise Ungdomshus arbejdes med en faseopdelt pædagogisk indsats, der er tilrettelagt med størst muligt hensyn til den enkeltes alder, udviklingstrin og behov. Karise Ungdomshus har til formål, at yde praktisk, pædagogisk støtte til socialt truede, sårbare og udsatte unge og unge med indlæringsvanskeligheder, sociale vanskeligheder, omsorgssvigtede, tilknytningsforstyrrede, samt andre sociale vanskeligheder.

Opholdsstedet er opdelt således, at vi råder over en mindre botræningslejlighed på matriklen. Det giver os mulighed for i tæt samarbejde med de unge, at øve øget selvstændighed, eller skabe mere skærmede forløb, med konkret hensyntagen til den enkeltes udfordringer og ressourcer. På den måde kan vi løbende tilpasse indsatsen, så den imødekommer den enkelte unges spirende selvstændighed. På den måde kan den unge tage de første skridt mod en selvstændig tilværelse, i trygge rammer, sammen med kendte ansigter.

På Junker Stranges Allé findes desuden administration og tilbuddets forstander har ligeledes sit kontor og sin daglige gang på opholdsstedet. Vi visiterer børn og unge i alderen 15-18 år, med hensynstagen til den enkeltes aktuelle behov og matchning med den eksisterende ungegruppe.

Karise Ungdomshus samarbejder med en række lokale skoletilbud. Vi har et tæt samarbejde med Lindersvold, der ligger i Faxe. Derudover samarbejder vi naturligvis med alle relevante skole- og uddannelsestilbud. Det er alt fra dagskoler, specialtilbud, produktionsskoler, erhvervsuddannelser og STU tilbud.

Karise Ungdomshus tilbyder ligeledes at udarbejde individuelle STU forløb hvis det vurderes hensigtsmæssigt for den enkelte beboer.

Vores ambition er at skabe et opholdssted, der tilbyder et omsorgsfuldt, udviklende og attraktivt ungemiljø, der kan fungere som en tryg platform, hvorfra unge med støtte fra kompetente voksne i tillidsfulde relationer kan styrke deres selvværd, og gradvist tage ansvar for deres eget liv, så de bliver i stand til at klare en selvstændig tilværelse som helstøbte mennesker.

Karise Ungdomshus er med i Landsforeningen af Opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud(LOS). Vi hører under Socialtilsyn Øst og du kan finde os på tilbudsportalen.

I forbindelse med visitation kan du kontakte forstander Karina Nilausen, mobil 51417970 eller mail: kn@kariseuh.dk,

eller afdelingsleder Naja Gregersen på telefon 51497975, eller mail: ng@kariseuh.dk