Sådan arbejder vi

Opholdsstedet Karise Ungdomshus er en troværdig og professionel samarbejdspartner i forhold til det offentlige sociale system. Vi imødekommer gerne ønsker om fleksible løsninger, der er tilpasset den enkelte ung eller grupper. Vores mål er ikke at være det billigste tilbud, men derimod at skabe det bedste opholdssted for vores unge.

Opholdsstedet Karise Ungdomshus
Vi er et mindre opholdssted for børn og unge, der er beliggende i Karise, der er en gammel stationsby på Sydsjælland. På vores opholdssted prioriterer vi kompetent personale, samt at vores medarbejdere gerne bidrager med både erfaring, viden og engagement. Vores personale modtager supervision og tilbydes løbende relevante kurser og uddannelser både internt og eksternt.

Det er vores målsætning altid at holde sagsbehandlere underrettet og forældre både inddraget og underrettet, hvis der sker ting eller ændringer i de unges dagligdag. Vi vil hellere ringe eller skrive en gang for meget end en gang for lidt. Det er kontaktpersonens opgave en gang om ugen at afholde en samtale med forældrene. Vi afholder udover den løbende kommunikation 2 statusmøder om året med forældre og anbringende myndigheder.

På opholdsstedet arbejder vi med faste daglige strukturer, der skal give de unge en tryg og forudsigelig hverdag. En tryg organisering, der skaber plads og forudsætninger for både øget trivsel og udvikling. Opholdsstedet Karise Ungdomshus er ikke en stor institution, og derfor har vi også mulighed for at skabe en god interaktion med nærvær og tryghed mellem unge og ansatte.

Vores pædagogiske fundament er i høj grad baseret på relationsarbejde i et overskueligt struktureret og varmt miljø. Alle ansatte skriver i et dagbogssystem, således at vi gennem mange forskellige observationer får et godt billede af den unge. Det betyder også, at alt personale er orienteret om, hvad der sker på institutionen og med de unge i de perioder, hvor de f.eks. ikke har vagter. Dermed skaber vi overblik og mulighed for en koordineret pædagogisk indsats i personalegruppen. Hver 3 måned laves der pædagogiske og praktiske udviklingsplaner sammen med den unge, hvor der opstilles målsætninger for den kommende periode. Vi afholder løbende personalemøder, supervision, samt temadage hvorved den faglige kompetence og udvikling sikres hus personalet. På  derigennem sikres relevante pædagogiske drøftelser, således at indsatserne kan tilpasses og justeres i det omfang, dette vurderes nødvendigt.

På opholdsstedet arbejder personalet med ugentlige samtaler, der sikrer en kontinuerlig drøftelse af igangværende indsatser, samt en øget mulighed for inddragelse og ejerskab af den unge i egen udvikling.