Opholdssted – Junker Stranges Allé

Opholdssted for børn og unge i Karise på Sydsjælland.

Det vi betragter som vores hovedafdeling er opholdsstedet på Junker Stranges Allé på Sydsjælland. Opholdsstedet er beliggende i Karise by og vi modtager børn og unge i alderen 15- 23 år. Vi tilbyder et varmt og omsorgsfuldt miljø med en respektfuld omgangstone, hvor der ydes støtte til de daglige gøremål, fritidsaktiviteter og alle de øvrige udfordringer som livet kan fyldes af.

Vi tilbyder et attraktivt og udviklende miljø, hvor samspil med kompetente medarbejdere skaber motivation og trivsel hos den enkelte, hvor inddragelse, fællesskab, samtaler og samvær i samspil med en tilbagevendende fast daglig struktur giver den fornødne tryghed.

Karise Ungdomshus samarbejder med Lindersvold der er beliggende i Faxe, hvilket giver mulighed for en tryg og kvalificeret skole/undervisnings løsning.

Opholdsstedet er indrettet som et almindeligt hjem, hvor alle har eget værelse samt adgang til gode fællesarealer, ligesom der rådes over en dejlig parklignende have. Opholdsstedet er opdelt med mulighed for at flytte i udslusningslejlighed, hvor der ydes ADL træning. Dette giver mulighed for at afprøve et mere skærmet forløb, hvor man i trygge rammer med velkendte personer omkring sig, kan tage de første skridt mod en selvstændig tilværelse. Opholdsstedet ligger i nærheden af både transportmuligheder og indkøbsmuligheder.