Om Karise Ungdomshus

Opholdsstedet Karise Ungdomshus
Vi tilbyder socialpædagogiske løsninger af høj kvalitet målrettet børn og unge.

Hvad kan Karise ungdomshus tilbyde dig?
Karise Ungdomshus er et mindre opholdssted, der er beliggende i byen Karise på Sydsjælland. Vi har eksisteret siden 1993 og er godkendt til at modtage unge i alderen 15-18 år med mulighed for efterværn jf. §76, samt anbringelse efter §107 til det 23 år. På Karise Ungdomshus arbejdes med en faseopdelt pædagogisk indsats, der er tilrettelagt med størst muligt hensyn til den enkeltes alder, udviklingstrin og behov.

Flere indsatser
Karise Ungdomshus tilbyder særligt tilrettelagte indsatser målrettet den enkelte. Vi har valgt at differentiere vores indsatser således, at Opholdsstedet på Junker Stranges Allé kan modtage 9 børn og unge i alderen 15-18 år med mulighed for både efterværn samt placering efter §107. Opholdsstedet er opdelt således, at der er en afdeling hvor de unge med større behov for ro har deres værelser, hvilket giver mulighed for at skabe et passende hensyn til et trygt ungdomsliv, såvel som plads til de øvrige unges spirende ungdomsliv. Der rådes endvidere over en mindre botræningslejlighed på Junker Stranges Allé, hvilket giver mulighed for at foretage de første skridt mod en selvstændig tilværelse i trygge rammer, sammen med kendte ansigter. På Junker Stranges Allé findes desuden administration og tilbuddets forstander har sin daglige gang på opholdsstedet. Vi visiterer unge i alderen 15-18 år, med hensynstagen til den enkeltes aktuelle behov og matchning med den eksisterende ungegruppe.

Karise Ungdomshus har et tæt samarbejde med Lindersvold, der er beliggende i Faxe. Det muliggør et tæt samarbejde mellem opholdssted og skoletilbud, der vurderes at være positivt, da vores elever ofte er kendetegnet ved stor sårbarhed omkring skole.

Fonden Karise Ungdomshus har til formål, at yde praktisk, pædagogisk støtte til socialt truede, sårbare og udsatte børn og unge, børn og unge med indlæringsvanskeligheder, sociale vanskeligheder, omsorgssvigtede, tilknytningsforstyrrede og andre sociale vanskeligheder.

Vores ambitioner
At skabe et opholdssted, der tilbyder et omsorgsfuldt, udviklende og attraktivt ungemiljø, der kan fungere som en tryg platform, hvorfra børn og unge med støtte fra kompetente voksne i tillidsfulde relationer kan styrke deres selvværd, og gradvist tage ansvar for deres eget liv, så de bliver i stand til at klare en selvstændig tilværelse som helstøbte mennesker.

Vi prioriterer samarbejdsrelationer til både familie og netværk og ser dette som et afgørende element i vores samlede indsats.

Karise Ungdomshus er med i Landsforeningen af Opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud(LOS). Klik her for at finde os på LOS hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 56 78 88 89