Karise Ungdomshus har to medarbejdere afsted på uddannelse i NordicPAS. Som et led i den samlede kompetenceudvikling i medarbejdergruppen, har vi sendt to medarbejdere afsted med henblik på at kvalificere den daglige pædagogiske indsats.

NordicPAS er et redskab, der muliggør at progressionsmåle på de visiterede unge, hvor der er fokus på synliggørelsen af de unges kompetencer og potentialer. Set i det lys spiller NordicPAS fantastisk sammen med den pædagogiske tilgang på Karise Ungdomshus og det værdisæt som vi navigerer efter i vores daglige virke. Vi er netop optagede af at identificere de unges kompetencer, at synliggøre deres potentialer og bidrage til at de får mulighed for at realisere disse.

NordicPAS vil fremadrettet blive anvendt i forbindelse med visitering af nye elever, således at vi endnu hurtigere kan tilpasse den pædagogiske indsats, så den i højere grad imødekommer den unges arbejdshukommelse, motivation, læringsstil og strategier.

Efterfølgende kan vi løbende foretage vurderinger i samarbejde med den unge, hvormed vi kan følge de potentialer, der bliver til kompetencer, og de udfordringer, der måske bliver til potentialer.