Medicinhåndtering

 

Karise Ungdomshus havde samtlige medarbejdere på kursus i medicinhåndtering. Som et led i den vedvarende opmærksomhed omkring medicinering, havde vi fornøjelsen af at modtage undervisning i korrekt håndtering af medicin.

På Karise Ungdomshus har vi igennem årene haft og har, flere unge med diagnoser, samt unge der er medicinerede, hvorfor netop håndteringen af denne er af største vigtighed. Med udgangspunkt i Socialstyrelsens vejledninger omkring medicinpædagogik, har vi længe arbejdet på at have en systematisk opmærksomhed omkring medicin, kendskabet til denne, herunder effekten, virkninger og bivirkninger.

Når vi taler medicin, så taler vi ofte om psykiske lidelser og kendskabet til disse. Vi arbejder aktivt på at vores unge opnår kendskab til deres lidelser, og i forlængelse af dette, at de får kendskab til deres medicin. Grundlæggende ønsker vi at støtte de unge i, at de på sigt kan mestre egen situation, herunder håndteringen af medicinen.

Vores udgangspunkt er dog altid, at vi agerer som lægens medhjælp, hvorfor vi altid har ansvaret for håndteringen af medicinen. Det var derfor en kærkommen lejlighed til at få genopfrisket retningslinjerne og gennemgå anbefalingerne fra Styrelsen for patientsikkerhed.