Målgruppen

På Karise Ungdomshus har vi gennem årene oparbejdet erfaring, viden  og indsigt i en række problemstillinger, udfordringer og vanskeligheder, der kan være kendetegnende for de unge, der visiteres til vores tilbud. Vi modtager unge af begge køn, der er omsorgssvigtede med relationelle problemstillinger eventuelt med indlæringsvanskeligheder. Unge med tilknytningsforstyrrelser samt andre sociale problemstillinger. De unge har ofte en række følgeproblematikker, som opmærksomhedsforstyrrelser, selvskadende adfærd, periodisk misbrug, lav følelsesregulering, risikovillighed og en generel mistro til voksne.

Fællestrækket for vores elever er, at de har behov for en placering i en overskuelig, struktureret og forudsigelig døgnforanstaltning, med en varm, motiverende og respektfuld omgangstone. Vi råder ligeledes over midlertidigt botilbud jf serviceloven § 107.
Alle nye elever indvisiteres nøje i forhold til indskrevne elever.

Vi modtager ikke unge til opbevaring, hvorfor det er afgørende, at de er motiverede for at bo på Karise Ungdomshus.