KUH gokart racing team

"Det gode liv er vel dybest set, at man er opmærksom på de gode øjeblikke, hvor man føler, at man er lykkedes med det, man gerne vil, og når de mål, man har sat sig."
Tom Kristensen - Vinder af Le mans 9 gange

Karise Ungdomshus tilbyder Gokart som en af vores bærende fritidsaktiviteter. Vi råder over eget værksted, egne Gokarts og er tilknyttet Sydsjællands Automobil Klub. Når vejret tillader det kører vi tirsdag og torsdag på Barmosen Gokart Bane ved Vordingborg. Hvis vejret eller andre forhold gør at vi ikke kan køre, benyttes tiden ofte i vores værksted med motorlære, samt vedligehold af vores Gokarts.

Vi betragter gokart som en disciplin med omfattende udviklings- og læringsmuligheder. Det er vores oplevelse, at vores elever gerne vil køre gokart og samtidig tage del i det arbejde, der forventes for at kunne opretholde denne aktivitet. Vi tror på at trivsel og tryghed er grundlaget for læring og tilegnelse af nye færdigheder, og at læring bedst opstår i samspil med andre mennesker. Vi mener at udvikling finder sted, når eleven udfordres og støttes og etablerer fælles opmærksomhed i et anerkendende samspil med personalet.

Det er vores oplevelse, at Gokart giver mulighed for at træne en række vigtige kompetencer.

De sociale kompetencer, selvforståelse, samarbejdsevne, identitet og empati er alle i spil. Under gokart trænes evnen til at indgå i sociale samspil med både husets øvrige beboere, samt de øvrige medlemmer af klubben. Der trænes i normer, regler, evnen til at udvise passende hensyn, forståelsen af regelsæt, forventet adfærd både på banen og i pitten.

De intellektuelle kompetencer udfordres, evnen til at fokusere og være nærværende, at planlægge, udføre og evaluere forløb. Evnen til at træffe hurtige beslutninger samtidig med at man formår at tænke i mere langsigtede løsninger.

Den motorisk kompetence. Det er gennem kroppen vi sanser, oplever, erfarer og kommunikerer. Gennem brugen af kroppen får vi konkrete erfaringer, ligesom der skabes forudsætninger for et øget kendskab til kroppens ressourcer, muligheder og en udvikling af disse.

Vi betragter Gokart som en positiv måde at stimulere vores elever, og vi tilpasser altid indsatsen således at den tilgodeser den enkelte elev. Det betyder at det er muligt at deltage både for dem, der vil køre for hyggens skyld, og dem hvor konkurrencementaliteten er mere fremherskende. Vi har både piger og drenge der kører.

Gocart 1web