Forældre og Pårørende

Når ens barn flytter på opholdssted, påvirker det hele familien. Som med mange andre svære situationer kan det kræve tilvænning og man kan sidde med en masse spørgsmål. Ofte sidder man tilbage og tænker om opholdsstedet nu også kan passe på ens barn, samt hjælpe med de problemer som ens barn har.

På Karise Ungdomshus prioriterer vi samarbejdet med forældrene. Vi mener at forældrene netop stadig er forældrene. Derfor tilstræber vi at skabe en tryg og gensidig kontakt mellem opholdssted og forældre. Vi tilstræber at inddrage forældrene i det omfang det giver mening for alle parter. Det betyder at vi aftaler med alle forældre, hvorledes kontakten mellem Karise Ungdomshus og forældre skal være. Det gør vi fordi, vi ved af erfaring, at jo større støtte de unge får fra familie, pårørende og venner, desto større er sandsynligheden for et vellykket forløb.

På Karise Ungdomshus arbejder vi på at alle de unge skal opnå størst mulig selvstændighed, evne til at klare sig selv og begå sig i dagligdagen, med mindst mulig støtte. Vi arbejder på at man skal udvikle evnen til egenomsorg – at tage vare på sig selv. Det betyder at vi støtter op omkring deres skoledag, deres uddannelse og eventuelle jobs. Vi har fokus på indkøb, rengøring, madlavning, hygiejne, økonomi og naturligvis fælleskabet. På den måde arbejder vi med indsatser på fire områder. Det praktiske, det uddannelsesmæssige, det psykologiske og det sociale.

Vi mener det, når vi siger, at vi prioriterer samarbejdet med forældre. Vi mener det er vigtigt at skabe sammenhæng i de unges liv, at skabe relevante koblinger mellem fortid, nutid og forventningerne til fremtiden. Vi har derfor også en forventning om, at Du/I som pårørende har tillid til vores indsats, og samarbejder omkring denne, med ønsket om at skabe den bedste udvikling og trivsel hos den enkelte unge.