Forældre

Karise Ungdomshus vægter vi samarbejdet med forældre meget højt. Det betyder, at vi betragter forældre som en central og nødvendig samarbejdspartner og vores mål er at skabe et positivt og udviklende fokus på barnet/den unge. Det er vores oplevelse og erfaring, at et positivt samarbejde bidrager til at skabe både ro, trivsel og glæde hos både barn/ung, familie og medarbejdere. 

Vi er et opholdssted for børn og unge, hvor vi i samarbejdet med forældre gensidigt orienterer hinanden om forhold, der vurderes at være relevante. Karise Ungdomshus stiller sig også til rådighed med sparring og vejledning såfremt dette måtte være et ønske.

Derudover bliver forældre, familier og netværk inviteret til de årlige traditionsfester, samt naturligvis samarbejdsmøder, ligesom det altid er muligt efter aftale at komme på besøg i huset.