De fleste kender H.C. Andersens citat ”At rejse er at leve”. Citatet er taget fra teksten ”Mit livs eventyr” og lyder således.

Den lykkelige Erfaring har jeg gjort, at alt, eftersom Kunsten og Livet er blevet mig klarere, desmere Solskin er der udenfra strømmet ind i mit Bryst; hvilken Velsignelse er ikke opgaaet for mig efter tidligere mørke Dage. Ro og Forvisning er kommen i min Sjæl; en saadan Ro lader sig imidlertid godt forene med det vexlende Reiseliv; der var en Tid, jeg følte mig saa haardt trykket og forpiint herhjemme, at det at være ude var idetmindste en Ophør af at lide – det Fremmede fik herved en Fredens Glands, jeg fik det kjært, og da min Natur er at slutte sig let til Menneskene, der da igjen give Tillid og Hjertelighed, saa følte jeg mig ude vel og kom der gjerne. At rejse er at leve.”

 

Når man læser citatet i dets rette sammenhæng, synes det at rumme en endnu mere nuanceret og relevant begrundelse for rejsen. En begrundelse, der indeholder flere af de årsager, vi på Karise Ungdomshus ligeledes begrunder vores rejseaktiviteter med. Der er afvekslingen, afbrydelsen fra dagligdagen, oplevelsen af fred, muligheden for fravær af den smerte, der kan være alt for present i dagligdagen. Det er nysgerrighed på mennesker, tillidsfulde møder og derigennem en oplevelse af at være i live.

Sommeren på Karise Ungdomshus har stået i rejsens tegn. Vi inddrager de unge og lytter til deres ønsker og forsøger at planlægge sommerturene, så der både er mulighed for de korte ture, hvor fokus kan være på at besøge bestemte byer, museer og lignende. Samt turene af længere varighed, der både kan foregå i Danmark eller i udlandet, ture i større grupper, mindre grupper og til tider individuelle ture.

  

Sommeren 2019 bød på et forrygende miks af ture til Bornholm, Skagen, Århus og en enkelt udlandstur til Holland. Vores unge har virkeligt nydt turene, og vi lader billederne tale for sig selv, mens vi ser frem til kommende ture i både ind- og udland.