Aktiviteter

På Karise Ungdomshus er det vores fokus at skabe relevante aktiviteter, med plads til et meningsfuldt og udviklende samvær mellem unge og voksne. Et centralt element i de pædagogiske aktiviteter på Karise Ungdomshus er inddragelsen af de unge. Det er afgørende for gennemførelsen af aktiviteter, at både unge og medarbejdere har aktive roller og forskellige opgaver, når der iværksættes aktiviteter af både kortere og længere varighed.

Aktiviteterne adskiller sig fra de daglige pædagogiske rutiner, der i højere grad knytter sig til dagligdagens gøremål.

Det betyder, at aktiviteter på Karise Ungdomshus både omhandler de tilbagevendende traditioner, som Halloween, Julefrokosten og Sommerfesten. Derudover er der den årlige skitur, samt naturligvis sommerferieturene og kanoturen der alle er fællesaktiviteter.

Derudover er der de mange både planlagte og spontane aktiviteter, der kan være af både individuel og kollektiv karakter. Aktiviteterne skaber ofte plads til både øget relations dannelse i kontakten mellem medarbejdere og børn/unge, samt i relationen de unge internt. På den måde kan aktiviteter blive et pædagogisk redskab hvor man kan øge sine færdigheder omkring samarbejde og deltagelse i fællesskaber, øget selvstændighed, relations dannelse og selvdannelse, samt evnen til indlevelse og hjælpsomhed. Alt dette bidrager til en øget grad af selvhjulpenhed og handlekraft, der på sigt er vigtige ressourcer i den vedvarende selvstændiggørelse af den enkelte.